G SKEELEREN

De afgelopen jaren hebben steeds meer sportverenigingen initiatieven ontwikkeld voor sporters met een beperking. In België is dit voor het skeeleren nog niet het geval. 
De Tiense skeelerclub start vanaf oktober 2021 met een aanbod voor mensen met een beperking.


Onze doelgroep werd als volgt bepaald:
Zowel kinderen/jongvolwassen (6-21 jaar) met een mentale beperking, zonder bijkomende lichamelijke beperkingen als kinderen/jongvolwassenen met gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS,….) kunnen aansluiten bij de vereniging. Er zal steeds eerst een kennismakings-/intakegesprek plaatsvinden. 
We starten met maximum tien kinderen/jongvolwassenen. Indien er meer interesse is, zal een wachtlijst aangelegd worden.
Voorafgaandelijk wordt door de gediplomeerde trainers, zowel naar sporttak als naar doelgroep, een intakegesprek afgenomen. Voor dit intakegesprek dien je een afspraak te maken bij voorkeur voor 19 september 2021 (via secretariaat@rsc-tienen.be).


Praktische afspraken:
-Na een eerste gesprek is er een kennismakingsles voor de kinderen/jongvolwassenen met hun ouders/begeleiders op zaterdag 2 oktober van 17-18u: hal 1, Houtemveld
-De eerste echte les vindt plaats op zaterdag 9 oktober van 17-18u, hal 1, Houtemveld
-Het lidgeld bedraagt 95 euro en geldt van oktober 2021 tot 30 juni 2022.
-Skates kunnen worden gehuurd bij de club. De 
huurprijs bedraagt 50€ (jaarlijks) + waarborg 100€ (eenmalig). Helm en bescherming voor polsen, knieën en ellebogen zijn verplicht.
-Er wordt geen les gegeven tijdens de Kerstvakantie en de Paasvakantie en op de momenten waarop hal 1 niet beschikbaar is voor de clubs, wegens andere activiteiten (op vraag van de stad Tienen).

Verantwoordelijke/ contactpersoon voor het G-skeeleren binnen de Tiense skeelerclub: Katrien Dirix (0487/31 01 29).