Registratie lessen recreanten

Vanaf maandag 15 februari ’21 hanteert de stad Tienen het ministerieel besluit voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar zonder extra verstrengingen.

 Dit betekent dat:

  • activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden in groepen van max. 10 personen, begeleiders niet meegerekend;
  • deze groepen moeten steeds dezelfde zijn en verschillende groepen mogen niet samengebracht worden;
  • voor kinderen t/m 12 jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht;
  • voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd;
  • elk kind of elke jongere mag slechts één hobby in groepsverband uitoefenen;

Bijkomende info en vragen skeelerclub:

  • kinderen komen juist op tijd en volledig klaar naar de les. We mogen immers geen kleedkamers gebruiken. Ook de gang is geen kleedruimte.
  • de kinderen ontsmetten onmiddellijk de handen en gaan dan de ingangsdeur van de sporthal
  • voor sommige lessen wordt hal 1 in 2 gesplitst met een duidelijke afscheiding tussen de 2 delen. De groepsverdeling wordt u ten laatste de dag voor de les bekend gemaakt.
  • Owv Corona en de veelheid van groepen bestaat de kans dat de kinderen niet de gebruikelijke lesgever hebben. We hebben als club alles in het werk gesteld om de lessen te kunnen laten opstarten.
  • Verder op deze pagina vindt u een registratieformulier. De algemene regel is dat de kinderen op dezelfde dag les volgen als voorheen het geval was. Ze blijven ook binnen deze bubbel van max. 10 tot en met 2 april (of tot wijziging Coronamaatregelen).

Daar elk kind slechts één hobby mag uitoefenen op dit ogenblik, vragen we u dit uitdrukkelijk te bevestigen via ons registratieformulier. Dit formulier is louter administratief en wordt niet gebruikt voor eender welke andere doeleinden.

De bedoeling is dat we een duidelijk zicht hebben op wie zal deelnemen aan de lessen. Kan u ons dat registratieformulier zo snel mogelijke bezorgen? Bij voorkeur voor zondag 14 februari 2021.

Belangrijk: Gelieve voor elk lid apart dit formulier te verzenden.

Kiest uitdrukkelijk als enige hobby skeeleren:JA