Registratie lessen recreanten

Dit document is er enkel voor onze leden. Personen die willen lid worden contacteren best eerst het secretariaat zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden momenteel zijn.

secretariaat@rsc-tienen.be

Vanaf zaterdag 8 mei ’21 zijn de volgende regels van toepassing

 • voor kinderen t/m 12 jaar betekent dit dat trainingen mogelijk zijn in georganiseerd verband in groepen van max. 10 personen indoor en max 25 personen outdoor, begeleiders niet meegerekend.
 • deze groepen moeten steeds dezelfde zijn en verschillende groepen mogen niet samengebracht worden;
 • voor kinderen t/m 12 jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht;
 • voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd met een maximum van 25 personen begeleiders niet meegerekend;
 • elk kind of elke jongere mag slechts één hobby in groepsverband uitoefenen;
 • voor volwassenen zijn er vanaf 9 mei opnieuw trainingen.
 • Maximum aantal is eveneens 25 personen.

Bijkomende info en vragen skeelerclub:

 • kinderen komen juist op tijd en volledig klaar naar de les. We mogen immers geen kleedkamers gebruiken. Ook de gang is geen kleedruimte.
 • de kinderen ontsmetten onmiddellijk de handen en gaan dan de ingangsdeur van de sporthal
 • voor sommige lessen wordt hal 1 in 2 gesplitst met een duidelijke afscheiding tussen de 2 delen. De groepsverdeling wordt u ten laatste de dag voor de les bekend gemaakt.
 • Owv Corona en de veelheid van groepen bestaat de kans dat de kinderen niet de gebruikelijke lesgever hebben. We hebben als club alles in het werk gesteld om de lessen te kunnen laten opstarten.
 • Verder op deze pagina vindt u een registratieformulier. De algemene regel is dat de kinderen op dezelfde dag les volgen als voorheen het geval was. Ze blijven ook binnen deze bubbel van max. 10 tot en met 30 juni (of tot wijziging Coronamaatregelen).

Daar elk kind slechts één hobby mag uitoefenen op dit ogenblik, vragen we u dit uitdrukkelijk te bevestigen via ons registratieformulier. Dit formulier is louter administratief en wordt niet gebruikt voor eender welke andere doeleinden.

Ook voor volwassenen vragen we om onderstaande registratie in te vullen.

De bedoeling is dat we een duidelijk zicht hebben op wie zal deelnemen aan de lessen. Kan u ons dat registratieformulier zo snel mogelijke bezorgen?

Belangrijk: Gelieve voor elk lid apart dit formulier te verzenden.

Kiest uitdrukkelijk als enige hobby skeeleren:JA

GROEPEN VOOR JONGERE LEDEN ZIJN ALLEMAAL VOLZET!