BESTUURSLEDEN

Voorzitter: Wim Bergé

Ere-voorzitter: Monique Adang

Ondervoorzitter en Aanspreekpersoon integriteit (API): Christophe Vanroelen

Secretaris: Els Theunis

Penningmeester: Linda Verschaeren

Afgevaardigde Sportraad: Marita Borreman

Webmaster: Lieve Lissens

Sponsoring: Magali Matagne

Jeugdsportcoördinator: Stef Reynaerts