RSC Tienen heeft een aanbod G-skeeleren

RSC Tienen startte vanaf oktober 2021 met een aanbod van G-skeeleren.

De afgelopen jaren hebben steeds meer sportverenigingen initiatieven ontwikkeld voor sporters met een beperking. In België is dit voor het skeeleren in beperkte mate het geval.

De Tiense skeelerclub draagt haar steentje bij  en startte vanaf oktober met een aanbod voor mensen met een beperking. RSC Tienen is een club waar iedereen zich moet thuis voelen: we hebben een aanbod voor recreatieve renners, competitieve renners, volwassenen en nu dus ook voor mensen met een beperking.

Onze doelgroep werd als volgt bepaald:

Zowel kinderen/jongvolwassen (6-21 jaar) met een mentale beperking, zonder bijkomende lichamelijke beperkingen als kinderen/jongvolwassenen met gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS,….) kunnen aansluiten bij de vereniging. Er zal steeds eerst een kennismakings-/intakegesprek plaatsvinden.

Voorafgaandelijk wordt door de gediplomeerde trainers, zowel naar sporttak als naar doelgroep, een intakegesprek afgenomen.

Contactpersoon: Katrien Dirix (0487/31 01 29).